مجله پژوهش دینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 هیأت تحریریه:
١ـ دکتر مهدی ایزدی / استاد دانشگاه امام صادق (ع)
٢ـ دکتر جلیل تجلیل/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
٣- دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی / استاد دانشگاه اصفهان
٤- دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی/ استاد دانشگاه قم
٥- دکتر باقر قربانی زرین / استاد دانشگاه آزاد اسلامی
٦ دکتر مجید معارف/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
( سردبیر )
٧ـ دکتر عبّاس همامی/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی ( مدیر مسئول )
٨- دکتر محمدرضا ستوده نیا / دانشیار دانشگاه اصفهان
٩- دکتر شادی نفیسی/ دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
١٠- دکتر جعفر نکونام / دانشیار دانشگاه قم


مترجم چکیده مقالات به انگلیسی : دکتر قدرت حاجی رستملو  ( دانشیار دانشگاه امام حسین علیه السلام )
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب