مجله پژوهش دینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیأت تحریریه:

1ـ دکتر احمد بهشتی/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

2ـ دکتر جلیل تجلیل/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران  

3ـ دکتر سیّد محمّد باقر حجّتی/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران

4ـ دکتر مجید معارف/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران  

5ـ دکتر عبّاس همامی/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی

6ـ دکتر محمّد حسن تبرائیان/ عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی

7ـ دکتر محمد مهدی مظاهری/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
* اعضای درگذشته تحریریه: مرحوم دکتر سیّد امیر محمود انوار/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران  و  مرحوم دکتر فیروز حریرچی/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب