مجله پژوهش دینی- هیات تحریریه
هیات تحریریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها
هیأت تحریریه:
1ـ دکتر احمد بهشتی/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
2ـ دکتر جلیل تجلیل/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران  
3ـ دکتر سیّد محمّد باقر حجّتی/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران
4- دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی/ استاد دانشگاه قم
5ـ دکتر مجید معارف/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران  
6ـ دکتر عبّاس همامی/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی
7- دکتر بمانعلی دهقان منگابادی/ دانشیار دانشگاه یزد
8- دکتر شادی تفیسی/ دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران
9- دکتر جعفر نکونام/ دانشیار دانشگاه قم
10ـ دکتر محمّد حسن تبرائیان/ عضو شورای عالی علمی مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامی
11ـ دکتر محمد مهدی مظاهری/ استادیار دانشگاه آزاد اسلامی
* اعضای درگذشته تحریریه: مرحوم دکتر سیّد امیر محمود انوار/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران  و  مرحوم دکتر فیروز حریرچی/ استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران
** ویراستار ادبی: دکتر علیرضا صالحی
 
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.41.13.fa
برگشت به اصل مطلب