مجله پژوهش دینی- راهنمای نویسندگان
راهنمای نویسندگان

حذف تصاویر و رنگ‌ها
راهنمای نویسندگان:
الف: مراحل ارسال مقاله:
 • ثبت نام در سایت
 • بارگذاری مقاله ( فایل اصلی با نام و فایل بدون نام )
 • بارگذاری تصویر فیش هزینه داوری ( به عنوان فایل پیوست )
 • بارگذاری تصویر فرم امضا شده تعهد نامه اصالت مقاله ( به عنوان فایل پیوست )
 • بارگذاری تصویر فرم امضا شده تعارض منافع نویسندگان ( به عنوان فایل پیوست )
 • بارگذاری تصویر حکم کارگزینی اعضای هیأت علمی ( به عنوان فایل پیوست )
*** مقالاتی که تمام مراحل بالا ، از ابتدا به شکل هم زمان برای آنها انجام نشده باشد، بررسی نخواهند شد ***
 
ب: بخش ­های مختلف مقاله:
 • مقاله باید دارای چکیده فارسی، کلید واژه، طرح مسأله یا مقدمه، بدنه مقاله، نتیجه‌گیری و فهرست کامل منابع  باشد.
 • تعداد صفحات مقالات ارسالی نباید از بیست و پنج صفحه متعارف ٤ A تجاوز کند و به شکل word ارسال شود.
 • ذکر مشخصات کامل نگارنده ( یا همه نگارندگان) به همراه حکم کارگزینی دال بر مرتبه دانشگاهی ( برای اعضای هیأت علمی)، در هنگام ارسال مقاله ضروری است.
تذکر مهم: مشخصات دقیق نویسنده یا نویسندگان، ایمیل نویسنده  مسئول، وابستگی سازمانی و هر آنچه باید برای مقاله و نویسنده یا نویسندگان در صفحه نخست مقاله درج شود، از ابتدا و به هنگام ارسال مقاله اعلام گردد. پس از درج مشخصات در مقاله چه در نسخه چاپی و چه در سایت نشریه  و حتی به عنوان مقاله پذیرفته شده برای شماره های بعد به هیچ عنوان هیچ تغییری داده نخواهد شد.
 
 • مآخذ باید به شیوه دائره المعارف (درج سند در متن) باشد و از ذکر اسناد در پاورقی خودداری شود، اما بیان توضیحات ضروری به تشخیص نویسنده در پاورقی مانعی ندارد.
 • منابع نویسی مقالات باید به روش APA (نویسنده یا مترجم، نام اثر، ناشر، محل نشر و سال یا نوبت نشر)تنظیم گردد.
 • نمودارها، شکل‌ها و جدول‌ها تا حد امکان به صورت آماده چاپ در فرمت نشریه ارائه شود، مندرجات آنها روشن و شماره‌گذاری شده باشد و عنوان نمودارها، شکل‌ها (در زیر) و جدول‌ها (در بالا) به صورت تخصصی نوشته شود.
 
فرم­های لازم:
با توجه به اهمیت رعایت اصول اخلاقی در نشر برای سردبیر و گروه اعضای هیات تحریریه نشریه، ضرورت دارد که نویسندگان محترم همزمان با بارگداری مقالات نسبت به تکمیل و بارگذاری فرم­های تعهد نامه اصالت مقاله (کلیک کنید)  و فرم تعارض منافع نویسندگان (کلیک کنید)  نیز اقدام نمایند.
 
 
ج: بخش هزینه­ ها:
ثبت نام اولیه در وب سایت نشریه رایگان است، ولی با توجه به مصوبه هیات مدیره انجمن علوم قرآن و حدیث ایران به منظور انجام فرآیند داوری مقالات و همزمان با بارگذاری مقالات، مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان از نویسندگان دریافت می ­گردد. همچنین از مقالات پذیرش شده برای چاپ در سال ١٣٩٩ مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان دریافت خواهد شد که این هزینه به منظور ویراستاری علمی، ویراستاری ادبی، ترجمه چکیده مقاله به انگلیسی، صفحه آرایی و چاپ مقالات، از نویسندگان مقالات دریافت می­ گردد.
مبالغ دریافتی برای چاپ در سال های بعد، متناسب با هزینه ها تغییر می کند که رسما از طریق مجله اعلام خواهد شد. برآورد هزینه چاپ ( علاوه بر هزینه داوری ) برای سال ١٤٠٠ حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان است.

تذکر مهم: مبالغ مذکور تنها باید به شماره حساب ٣٢٧٧٤٧٢٠٦٧ (شماره شبا ٤٤٠١٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٣٢٧٧٤٧٢٠٦٧ IR) بانک ملت به نام انجمن علوم قرآن و حدیث واریز و بارگذاری شود.
تذکر مهم: هزینه واریزی برای داوری در هیچ شرایطی (حتی مغایرت موضوع مقاله با زمینه های مورد پذیرش نشریه) بازگردانده نمی­ شود.
شایان ذکر است: در صورت درخواست نسخه چاپی - که حداکثر بیست روز پس از انتشار مقالات در سایت نشریه اعلام شود - سه نسخه چاپی به رایگان به ازای هر مقاله تقدیم خواهد شد.  
 
 
د: حقوق ناشر در قبال مولفین:
 1. نشریه در ویرایش مقالات یا تلخیص آنها به‌گونه‌ای که در محتوای علمی آنها دگرگونی ایجاد نکند، آزاد است.
 2. سیاست کلی نشریه، چاپ مقالات متعدد از یک نویسنده در طی یک سال نیست، لذا نویسنگان محترم مقالات پیش از ارسال مقالات متعدد توجه داشته باشند که مقالات متعدد آنها - در صورت تآیید - بطور معمول با فاصله زمانی حداقل یکسال بین دو مقاله پذیرش می شود، مگر ابنکه شورای سردبیری با چاپ دو مقاله از یک نویسنده با فاصله زمانی کمتر موافقت کند. در این مورد تعداد مقالات یک نویسنده در نشریات وابسته به انجمن علوم قرآن و حدیث ایران ( پژوهش دینی و پژوهشنامه قرآن و حدیث ) با هم محاسبه می ­شوند.
نشریه از چاپ ترجمه مقالات معذور است، مگر اینکه ترجمه همراه با نقد و تحقیق باشد.(ارسال متن اصلی به همراه ترجمه ضروری است).

اصول اخلاقی مربوط به نویسندگان:
 1.  نویسندگان محترم از هر گونه کپی برداری بدون ذکر منبع، جعل در داده­ها و ... که به نحوی تقلب در مقاله نویسی محسوب می ­گردد خود داری نمایند.
 2. نویسندگان محترم از ارسال همزمان مقاله به چند نشریه خوداری نمایند.
 3. نویسندگان محترم نسبت به رعایت برنامه زمان­بندی شده در خصوص ویراستاری و یا پاسخ دهی به جواب داوران و ... نهایت دقت را به عمل آورند.
 4. نویسندگان محترم نسبت به ذکر منابع مالی تحقیق که منجر به ارائه مقاله گردیده است اقدام نمایند.
 5. نویسندگان محترم نسبت به تکمیل اطلاعات مقاله در وب سایت نشریه اقدام نمایند.
 6. نویسندگان محترم نسبت به ارائه تعهدنامه ارسال مقاله و جلب نظر نویسندگان همراه در خصوص ترتیب آنها، پیش از ارسال مقاله اقدام نمایند.
 
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب