مجله پژوهش دینی- اخبار نشریه
شیوه‌ نامه پذیرش مقاله

حذف تصاویر و رنگ‌ها
        اطلاعیه مهم: 
 1- بجز ویژه نامه یادبود استاد دکتر علیرضا فیض (مذکور در انتهای این صفحه) ، با توجه به حجم مقالات قبلی و ویژه نامه های آتی و نیز جهت تطابق بیشتر با آیین نامه جدید نشریات علمی ، مجله علمی- پژوهشی پژوهش دینی از ابتدای دی 97  تا پایان خرداد 98 پذیرش مقاله جدید نخواهد داشت و مقالاتی که طی این مدت ارسال شوند،  کأن لم یکن تلقی خواهند شد.
2-  با توجه به انتشار مجله پژوهش دینی با همکاری انجمن علوم قرآن و حدیث ایران و بر اساس مصوبه هیأت مدیره انجمن:
الف- از ابتدای تیر 98 هزینه داوری مقالاتی که پس از بررسی اولیه واجد شرایط جهت ارسال برای داوری تشخیص داده می شوند،دریافت می شود. هزینه داوری برای سال 98 مبلغ یکصد و هشتاد هزار تومان خواهد بود که در صورت تشخیص واجد شرایط بودن مقاله برای ارسال جهت داوری، به نویسنده اطلاع داده می شود تا نسبت به واریز آن به حساب انجمن علوم قرآن و حدیث ایران  ( شماره حساب 3277472067 جام بانک ملت با شماره شبای IR44  0120  0000  0000  3277  4720  67 ) اقدام شود.
ب- نیز هزینه های مقالاتی که در داوری و هیأت تحریریه برای چاپ تأیید شده اند (هزینه ویراستاری علمی،ویراستاری ادبی، ترجمه چکیده،صفحه آرایی و چاپ) برعهده صاحبان مقالات خواهد بود که در صورت تأیید نهایی مقاله برای صدور گواهی و چاپ به نویسنده اعلام خواهد شد.


مقاله دریافتی تا پایان آذر 97 : چنانچه تا پانزدهم اسفند 97 ، تأیید آن به نگارنده محترم اعلام نشده باشد، به منزله مردودی مقاله است.

محورهای پذیرش مقاله ویژه نامه یادبود استاد دکتر علیرضا فیض: الف- مقالات پیرامون آثار ایشان ( با خاستگاه قرآنی و روایی ) اعم از: ۱ فقه جزا ۲ فقه مالی ۳ اصول ۴ مکتب فیض کاشانی ب- مقالات مرتبط با موضوعات مورد توجه آثار ایشان در مباحث قرآنی و روایی. مقالات باید از طریق سایت مجله و حداکثر تا پایان خرداد ۹۸ ارسال گردد.
 

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.43.10.fa
برگشت به اصل مطلب