مجله پژوهش دینی- اطلاعات تماس
نشانی ، تلفن و ایمیل

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/17 | 
نشانی دفتر نشریه:
تهران- بزرگراه اشرفی اصفهانی- بالاتر از همت- مجتمع قائم- واحد ٨  
صندوق پستی:  ٣٣٣- ١٧١١٥
تلفن: ٤٤٤٧٢٣١٠-٠٢١  همراه: ٠٩١٠٩٣١٤٤٣٤
دور نگار: ٤٤٤٧٢٣١٠-٠٢١
وبگاه: http://pdmag.info   
پست الکترونیکی: pdirqh.ir
نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.57.21.fa
برگشت به اصل مطلب