مجله پژوهش دینی- اسامی داوران ( سال ١٣٩٩ )
داوران مقالات

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/6/14 | 
فهرست برخی از داوران که در شماره های پیشین نشریه همکاری داشته اند و یا با توجه به موافقت ایشان، نشریه از همکاری آنها  از سال ٩٩  به بعد بهره مند خواهد شد:

 
ردیف اسامی داوران بررسی وضعیت عضویت در پایگاه­های
Publons Mendely
١ دکتر مهدی ایزدی / استاد دانشگاه امام صادق (ع)    
٢ دکتر منصور پهلوان / استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران    
٣ دکتر جلیل تجلیل / استاد دانشکده ادبیات دانشگاه تهران    
٤ دکتر محمدرضا حاجی اسماعیلی حسین آبادی / استاد دانشگاه اصفهان    
٥ دکتر احمد حسنی رنجبر/ استاد دانشگاه تربیت معلم ( خوارزمی)    
٦ دکتر محمد تقی دیاری بیدگلی/ استاد دانشگاه قم    
٧ دکتر محمد سپهری/ استاد دانشگاه آزاد اسلامی    
٨ دکتر نهله غروی نایینی / استاد دانشگاه تربیت مدرّس    
٩ دکتر عبدالهادی فقهی زاده / استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران    
١٠ دکتر محسن قاسم پور / استاد دانشگاه کاشان   *
١١ دکتر باقر قربانی زرین / استاد دانشگاه آزاد اسلامی    
١٢ دکتر مجید معارف/ استاد دانشکده الهیات دانشگاه تهران    
١٣ دکتر سیّد رضا مؤدّب / استاد دانشگاه قم    
١٤ دکتر عبّاس همامی / استاد دانشگاه آزاد اسلامی    
١٥ دکتر غلامحسین اعرابی/دانشیار دانشگاه قم    
١٦ دکتر محمد هادی امین ناجی/ دانشیار دانشگاه پیام نور تهران    
١٧ دکتر علیرضا دل افکار/ دانشیار دانشگاه پیام نور تهران    
١٨ دکتر محمدرضا ستوده نیا / دانشیار دانشگاه اصفهان    
١٩ دکتر محمدحسن صانعی پور/ دانشیار دانشگاه کاشان    
٢٠ دکتر عبدالمجید طالب تاش / دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی    
٢١ دکتر ابراهیم کلانتری/ دانشیار دانشکده معارف اسلامی دانشگاه تهران    
٢٢ دکتر مهدی مطیع/ دانشیار دانشگاه اصفهان    
٢٣ دکتر محمدجواد نجفی / دانشیار دانشگاه قم    
٢٤ دکتر شادی نفیسی/ دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه تهران * *
٢٥ دکتر جعفر نکونام / دانشیار دانشگاه قم     

نشانی مطلب در وبگاه مجله پژوهش دینی:
http://pdmag.info/find.php?item=1.69.23.fa
برگشت به اصل مطلب